beats by dre cheap

GANGRENA

Rastom saprofitnih bakterija u nekrotičnom tkivu nastaje gangrena (jedna varijanta koagulacione nekroze). Suha gangrena (gangrena sicca, mumifikacija) se odvija većinom na površini, koja se brzo isuši tako da uslovi za razvoj truležnih bakterija postanu nepovoljni. Boja promjenjenog tkiva je crno - smeđa, konzistencije kao drvo. Najviše se javlja na okrajinama tijela, kod lokalne ishemije (toksično mehanički ili termički uslovljene) Jedan fiziološki oblik suhe gangrene je mumifikacija pupčane vrpce.

            Gangrena humida (vlažna gangrena) nastaje naseljavanjem truležnih bakterija u nekrotično područje, što dovodi do otapanja tkiva enzimima bakterija. Područje je prljavo smeđe - zeleno, mazive konzistencije, smrdljivo.

            Bakterija Clostridium schauvei izaziva šuštavac (gangrena emphysematosa) koja svojim toksinima uzrokuje proteolizu i saharolizu te u tkivu nastaju gasovi (H2, CO2, H2S, CH4, NH3).

Životinje, priroda i još svašta nešto
http://veterinar.blogger.ba
18/01/2008 21:04